Szkolenia

Szkolenia przeznaczone dla operatorów maszyn są podstawowym czynnikiem pozwalającym na wysoką rentowność pracy maszyn tnących przy pomocy lasera czy też sprężonym strumieniem wody waterjet. Mając tego świadomość TCI Cutting przeznacza odpowiednie zasoby na tę działalność.

Szkoleniowcy

Wysokie kompetencje techniczne wraz z umiejętnością dobrego komunikowania się w wielu językach, pasja dzielenia się wiedzą i umiejętnościami – są to cechy, które doceniamy najbardziej w momencie wyboru naszych szkoleniowców. Inżynierowie zajmujący się szkoleniami pracują w bliskim kontakcie z Działem Badań i Rozwoju po to, by na bieżąco być poinformowanym odnośnie wszelkich szczegółów dotyczących systemów tnących laserem lub sprężonym strumieniem wody. W ten sposób mogą przekazywać całe doświadczenie również to zdobyte podczas pracy na hali produkcyjnej.

Kursy

Podczas szkoleń przeprowadzanych w salach wykładowych oraz tych bezpośrednio prowadzonych przy maszynach tnących laserem lub sprężonych strumieniem wody, instruktorzy TCI Cutting wspierają personel Klienta podczas pierwszych prób cięcia, aby przekazać wszystkie niezbędne podstawowe informacje, a następnie zastosować je w praktyce.
Na życzenie Klienta możemy dostosować programy szkoleń pod kątem jego wymogów produkcyjnych ponadto w zależności od jego preferencji szkolenia te mogą odbyć się w siedzibie TCI Cutting lub na miejscu instalacji maszyny. To ostatnie rozwiązanie pozwala na jednoczesny montaż maszyny połączony ze szkoleniem personelu. W ten sposób bezpośrednio po montażu można zacząć wykorzystywać maszyny w procesach produkcyjnych firmy.
Ponadto TCI Cutting oferuje zaawansowane kursy serwisowania i lokalizacji awarii dla tych Klientów, którzy chcieliby zadbać o ciągłe podnoszenie kompetencji swoich pracowników.

Szkolenia tci cutting machines