tci-divisions

Aktualności

trap_image
Youtube video

Technologies

Zalety maszyny do cięcia wodą

Zalety maszyny do cięcia wodą

 • Niska temperatura cięcia, unikanie zmian temperatur materiału.
 • Najbardziej wszechstronny system cięcia na rynku obejmujący wszystkie rodzaje i grubości materiału, w tym materiały malowane.
 • Maszyny do cięcia wodą są czyste w użytkowaniu, nie zagrażają środowisku naturalnemu.
 • Przecinane powierzchnie nie ulegają pęknięciom czy zgięciom.
 • Minimalny ubytek materiałów oraz optymalne wykorzystanie surowca.
 • Nie wymaga dodatkowych procesów wykończeniowych.
 • Możliwość wykonywania różnych typów cięcia jednocześnie, np. cięcie wodą i plazmą.
 • Rygorystyczne limity[zakresy] tolerancji.
Zalety maszyny do cięcia laserem

Zalety maszyny do cięcia laserem

 • Maszyny tnące laserem są najlepsze do cięcia cienkich i średnich grubości materiałów.
 • Idealne do wycinania figur geometrycznych i małych otworów.
 • Idealnie okantowane brzegi linii cięcia.
 • Łatwa automatyzacja.
 • Niewielki odpad cięcia (0.1 – 0.4 mm).
 • Maszyny do cięcia laserem oferują wysoką prędkość cięcia w przypadku cienkich arkuszy materiałów.
 • Możliwość wyboru pomiędzy dwoma rodzajami laserów, laserem CO2 i światłowodem.
Zalety maszyny do cięcia plazmą HD

Zalety maszyny do cięcia plazmą HD

 • Maszyny tnące plazmą HD mogą ciąć każdy materiał będący przewodnikiem elektrycznym.
 • Idealne rozwiązanie do cięcia stopów metali i stopów aluminium o średniej i dużej grubości.
 • Plazma HD jest przeznaczona do cięcia stali niestopowej o grubości do 30 mm.
 • Wysoka prędkość cięcia.
 • Niskie wydzielanie ciepła podczas cięcia plazmą HD.
 • Dzięki cięciu plazmą HD w wodzie zmniejszamy znacząco odkształcenia i redukujemy hałas w miejscu pracy.
 • Możliwość wykonywania różnych typów cięcia jednocześnie, np. cięcie wodą i plazmą.