Ścierniwo Waterjet

CIĘCIE WODĄ I ŚCIERNIWEM

Istnieją pewne materiały, iż czysta woda nie może dostać się do cięcia materiałów takich jak: stal, kamień, itp…, tak więc dla tych materiałów stosuje się cięcie ze ścierniwem waterjet.

Działanie jest następujące: moc wody razem ze ścierniwem, które są w stanie rozdzielić materiały. Woda, powietrze i ścierniwo łączone są w komorze mieszającej, a następnie zwiększana jest prędkość mieszanki, która na koniec jest dodatkowo skupiana. Głowica przesuwa się wzdłuż materiału w postaci sekwencji instrukcji ze sterownika do cięcia materiału, do pożądanego kształtu. Prędkość przepływu zależy od wielu czynników, takich jak materiał, grubość, kształt części, ciśnienie pompy i rodzaju ścierniwa waterjet. Regulacja prędkości obrotowej glowicy jest kluczowym czynnikiem dla osiągnięcia ekonomicznego i wydajnego cięcia w tym samym czasie.

Rezultatem tej metody jest strumień potężnej energii zdolny do cięcia, rozdzielania lub perforowania materiałów o różnych grubościach i gęstościach.

Abrasivo Waterjet - TCI Cutting

TCI Cutting mamy usługę do dwóch różnych typów ścierniwa, ścierniwo o ziarnistości 80 i ścierniwo o ziarnistości 120, w których różnicą miedzy nimi jest wielkość ziarna. Zarówno ścierniwo jak i inne przechowywane jest w dużych workach 1000 kg.  

W przypadku sprzedaży ziarna ściernego 80, klient może zdecydować się na zakup luzem (duże worki 1000 kg) lub w workach po 25 kg każdy. A dla ziarna ściernego 120, klient może zakupić tylko w workach po 25 kg. Magazyn centralny znajduje się w Guadassuar (Walencja), uwzgledniamy każda prośbe na wszelki popyt ścierniwa na całym półwyspie. Jesteśmy do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00.

Bezpośredni telefon : +34 96 257 33 13

Abrasivo Waterjet - TCI Cutting